Spordiorganisatsiooni seadusandlus ja juriidika

Armastusest avaldatakse suuliselt, kuid kõik muu on mõttekas kokku leppida kirjalikult.

Kirjeldus

Juriidikaga kokkupuudet mitte omavale inimesele võib kogu see valdkond tunduda keerulise ja tüütuna. Olles näinud inimesi, kes suudavad selles valdkonnas ja esmaspilgul kaelamurdvatena tunduvates situatsioonides naerulsui orienteeruda, julgeme väita, et suudame ka Teid selles valdkonnas asjatundja staatusesse aidata.

Piisava püsivusega on täiesti võimalik ka ise kõigest sellest läbi närida, kuid keskendumata siinkohal, kuhu ning mille taha see võib jääda, pakume Teile siinkohal oma abi.

Läbi pikaajalise praktilise kogemuse on olemas vajalik pagas kõikvõimalikke dokumentide ning lepingute põhjasid, mida saame Teiega jagada. Kui siiski juhtub ette tulema täiesti uus olukord, siis ei tohiks probleeme tekkida ka selle lahendamisega.

Märksõnad: seadused; põhikiri; statuudid; protseruurireeglid; eeskirjad; erinevad lepinguvormid; koosolekute protokollid; õigused; kohustused; koodeksid; konventsioonid.