Kui Kanter õpib Bolti kombel tantsima, tõuseb temagi honorar