Sponsorlus

Sponsorite kaasamine on spordiorganisatsiooni ainus võimalus suurendada oma tulusid ning seeläbi laiendada oma tegevust.

Kirjeldus

Sponsorlusel on kaks vaatenuka: üks spordiorganisatsiooni – ja teine sponsoripoolne ning edukal spordijuhil on kasulik kursis olla mõlemaga.

Sponsorlusel (spordiorganisatsiooni poolt) on mitu tasandit: pakkumise sisu, väljundid, kommunikatsioon, kohustuste täitmine jms.

Meil on antud teema juures olemas nii teoreetiline kui ka praktiline vaade mõlemale sponsorluse poolele. Kui Teil on olemas spordiorgisatsioon, siis on olemas Teil ka see, mida sponsoritele võiks pakkuda ja kui soovite, aitame Teid kõiges selles edasi.

Märksõnad: sponsorstruktuur; sponsorkontseptsioon; sponsorsuhtlus; kohustuste täitmine; logode eksponeerimine; sponsorväljundid; sponsorpaketid.