Sporditurundus

Turundus ei ole keeruline: tuleb leida oma tegevusi analüüsides või neid planeerides just see, mida teistel vaja on või peaks vaja minema ning pakkuda seda neile. Kui nõudlus hetkel puudub, kuid potentsiaali on, siis tuleb vastav vajadus tekitada. Et organisatsioonina potentsiaalsete klientide jaoks huvitav olla, tuleks eristuda – luua midagi lihtsat ja geniaalset – mida varem ei ole tehtud ning et asi ajas kestaks ja inimestele tuttavaks muutuks, sellest kontseptsioonist ka kinni pidada.

Kirjeldus

“Ennast kiitmast ma ei väsi” ja “kes koera saba kergitab, kui mitte koer ise” on kaks lihtsustatud tõdemust, mis kehtivad iga organisatsiooni kohta. Eeltoodud postuaaltidele eelneb ning järgneb palju protsesse, mida saab ise korraldada või siis meie praktilisele kogemusele ja teoreetilistele teadmistele tuginedes ühiselt teha. Vahest piisab vestlusest, et juba teadaolevad elemendid omavahel õigesse vahekorda seada või saada kinnitus, et olete õigel teel. Meie teadmised on soovi korral Teie käsutuses.

Märksõnad: turundusstrateegia; kommunikatsioon; kaubamärk; toode; teenus; eristumine; positsioneering; reklaam.